آخرین اخبار

ارائه خدمات «مشاوره‌ای – آموزشی» و برنامه‌ریزی درسی برای داوطلبان کنکور در مرکز «جهت»
۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۹

ارائه خدمات «مشاوره‌ای – آموزشی» و برنامه‌ریزی درسی برای داوطلبان کنکور در مرکز «جهت»

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی «جهت»، وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی
مجموعه فعالیت‌های مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی «جهت» برای استفاده عموم اعلام شد
۱۸ تیر ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۲

مجموعه فعالیت‌های مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی «جهت» برای استفاده عموم اعلام شد

مجموعه فعالیت‌های مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی «جهت»،...
ماموریت مرکز
۰۶ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۶

ماموریت مرکز

گالری تصاویر

یافته‌های علمی_پژوهشی

ارائه خدمات «مشاوره‌ای – آموزشی» و برنامه‌ریزی درسی برای داوطلبان کنکور در مرکز «جهت»
۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۹

ارائه خدمات «مشاوره‌ای – آموزشی» و برنامه‌ریزی درسی برای داوطلبان کنکور در مرکز «جهت»

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی «جهت»، وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی
مجموعه فعالیت‌های مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی «جهت» برای استفاده عموم اعلام شد
۱۸ تیر ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۲

مجموعه فعالیت‌های مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی «جهت» برای استفاده عموم اعلام شد

مجموعه فعالیت‌های مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی «جهت»،...
ماموریت مرکز
۰۶ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۶

ماموریت مرکز

پربازدیدترین

ارائه خدمات «مشاوره‌ای – آموزشی» و برنامه‌ریزی درسی برای داوطلبان کنکور در مرکز «جهت»
۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۹

ارائه خدمات «مشاوره‌ای – آموزشی» و برنامه‌ریزی درسی برای داوطلبان کنکور در مرکز «جهت»

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی «جهت»، وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی
مجموعه فعالیت‌های مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی «جهت» برای استفاده عموم اعلام شد
۱۸ تیر ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۲

مجموعه فعالیت‌های مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی «جهت» برای استفاده عموم اعلام شد

مجموعه فعالیت‌های مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی «جهت»،...
ماموریت مرکز
۰۶ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۶

ماموریت مرکز