آنچه درباره ما باید بدانید

سازمان جهاد دانشگاهی تهران بعنوان یک نهاد علمی - انقلابی در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحکیم خانواده و بمنظور ارتقا سطح بهداشت روان آحاد جامعه و از طرفی ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از روانشناسان و مشاوران فارغ التحصیل در سراسر کشور ، مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره را با حضور بزرگان روانشناسی کشور راه اندازی نموده است. امید است مردم عزیز کشورمان بتوانند برای برون رفت از تنگناهای مشکلات فردی و خانوادگی از خدمات استاندارد این مرکز استفاده نمایند.