سختی‌ها، ناکامی‌ها و شکست‌ها اگر همانند الماس باشی، فقط، تو را تراش می‌دهند و درخشان‌تر می‌کنند