دکتر مجتبی امین زاده
متخصص اعصاب وروان( روانپزشک)،ناظر علمی دپارتمان روانپزشکی
دکتر علی اصغر اصغر نژاد
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،ناظرعلمی دپارتمان مشکلات خانواده
دکترمحمد علی امام هادی
متخصص پزشکی قانونی ومسمومیت ها،ناظر علمی دپارتمان اعتیاد
استاد مجید ابهری
دکتری علوم رفتاری،ناظر علمی دپارتمان سالمندان
دکتر مهری نجات
دکتری تخصصی اعصاب وروان (روانپزشک)،ناظر علمی دپارتمان سکس تراپی
دکتر علی محمد نظری
دکتری تخصصی مشاوره،ناظر علمی دپارتمان مشکلات فردی
دکتر لیلا بهنام
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ،ناظر علمی دپارتمان درمان روان تحلیلی
دکتر داوود هزاره‎ ‎ای
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،ناظر علمی دپارتمان درمانگری کودک ونوجوان
دکتر رحیم نعمت
دکتری حرفه ای پزشکی عمومی،ناظر علمی دپارتمان رواندرمانی با رویکرد طب سنتی
دکتر مرتضی حاجی بابایی
دکتری تخصصی،روانشناس اجتماعی،ناظر علمی دپارتمان روانسنجی
دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی،دکتری حرفه ای پزشکی،ناظر علمی دپارتمان درمان های ابزار محور
دکتر مسعود نویدی مقدم
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
دکتر شهناز نوحی
دکتری روانشناسی عمومی،ناظر علمی دپارتمان روان درمانی چاقی
دکتر حمیده هادی تبار
دکتری تخصصی مشاوره،ناظر علمی دپارتمان ازدواج
دکتر مهدی خاص محمدی
فوق دکتری مشاوره،ناظر علمی دپارتمان مشاوره تحصیلی وشغلی
دکتر مجید محمودیان
دکتری تخصصی مشاوره،ناظر علمی دپارتمان معنویت درمانی
دکتر سارا قاضی زاده
فوق دکتری روانشناسی کودک و نوجوان،ناظر علمی دپارتمان درمانگری کودک ونوجوان
دکترشادی نوروز علی
دکتری تخصصی مشاوره توانبخشی،دکتری حرفه ای پزشکی،ناظر دپارتمان رواندرمانی بیماری های خاص ومزمن
دکتر کاوه مقدم
دکتری روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی،ناظرعلمی دپارتمان روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
حامد اکبری
دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت،ناظر علمی دپارتمان رواندرمانی بارویکرد طب سنتی

راهنمایی و مشاوره : ۰۲۱۶۶۴۰۰۲۰۰ ۰۹۱۹۰۸۱۹۶۰۶