فیلترها
نوع دوره :

دوره های برگزار شده
  دوره فرزندپروری موفق ویژه والدین هوشمند
  نوع دوره : آفلاین - کارگاه عمومی
  گروه : فرزند پروری
  هزینه شرکت در دوره : 50 هزار تومان
  دوره مدیریت روابط عاطفی(روابط آگاهانه وعاشقانه)
  نوع دوره : آفلاین - کارگاه عمومی
  گروه : ازدواج
  هزینه شرکت در دوره : 50 هزار تومان
  دوره قصه عشق
  نوع دوره : آفلاین - کارگاه عمومی
  گروه : ازدواج
  هزینه شرکت در دوره : 50 هزار تومان
  دوره حرف های یواشکی،کارهای قایمکی(صفر تا صد تربیت جنسی کودکان)
  نوع دوره : آفلاین - کارگاه عمومی
  گروه : فرزند پروری
  هزینه شرکت در دوره : 100 هزار تومان
  دوره مدیریت ذهن وگامی به سوی آرامش
  نوع دوره : آفلاین - کارگاه عمومی
  گروه : رشد فردی
  هزینه شرکت در دوره : 50 هزار تومان
  دوره کنار آمدن با افکار دردسرساز
  نوع دوره : آفلاین - کارگاه عمومی
  گروه : رشد فردی
  هزینه شرکت در دوره : 100 هزار تومان
  دوره مهارت ارتباط بین فردی وجرات ورزی(ویژه والدین نوجوانان)
  نوع دوره : آفلاین - کارگاه عمومی
  گروه : فرزند پروری
  هزینه شرکت در دوره : 100 هزار تومان
  دوره پاکسازی روان به کمک طب سنتی(رهایی ازافسردگی،اضطراب،وسواس وسایر مشکلات روانی)
  نوع دوره : آفلاین - کارگاه عمومی
  گروه : رشد فردی
  هزینه شرکت در دوره : 50 هزار تومان
  دوره راهکارهای جادویی افزایش عزت نفس
  نوع دوره : آفلاین - کارگاه عمومی
  گروه : رشد فردی
  هزینه شرکت در دوره : 50 هزار تومان
  دوره طراح زندگی خود باشید(با تاکید بر رشدمسیر شغلی)
  نوع دوره : آفلاین - کارگاه عمومی
  گروه : رشد فردی
  هزینه شرکت در دوره : 100 هزار تومان

  راهنمایی و مشاوره : ۰۲۱۶۶۴۰۰۲۰۰ ۰۹۱۹۰۸۱۹۶۰۶