نوع دوره : غیرحضوری - کارگاه تخصصی تاریخ دوره : - هزینه شرکت در دوره : یک میلیون تومان

دوره عمومی مهارتهای درمانگری (پیش نیاز دوره های تخصصی)

توضیحات :

 

 

 

مدرسین دوره :
 • دکتر علی اصغر اصغر نژاد
 • دکترمحمد علی امام هادی
 • دکتر مهری نجات
 • دکتر مجتبی امین زاده
 • دکتر لیلا بهنام
 • دکتر رحیم نعمت
 • دکتر داوود هزاره‎ ‎ای
 • دکتر مسعود نویدی مقدم
 • دکتر مرتضی حاجی بابایی
 • دکتر حمیده هادی تبار
 • دکتر محمد جلینی
 • استاد مجید ابهری
 • دکتر پیمان حسنی ابهریان
 • دکترشادی نوروز علی
 • دکتر شهناز نوحی
 • دکتر مجید محمودیان
 • دکتر کاوه مقدم
 • دکتر مهدی خاص محمدی
 • جعفر اکبری
 • حامد اکبری
 • دکتر علی محمد نظری

راهنمایی و مشاوره : ۰۲۱۶۶۴۰۰۲۰۰ ۰۹۱۹۰۸۱۹۶۰۶