فواید استعدادیابی تحصیلی

یکی از مراحل مهم زندگی هر فردی، انتخاب رشته است

استعدادیابی تحصیلی هر فرد بر اساس هوش، تیپ شخصیتی، علایق، مزاج، ارزش‌ها، و ویژگی‌های خاص او صورت‌گرفته است

در نتیجه انتخاب رشته تحصیلی بدون در نظر گرفتن معنی استعدادیابی تحصیلی به شکست منتهی می‌شود