رابطه پایدار

m39

برای داشتن رابطه ای عاشقانه و پایدار، سه شرط ضروری لازم است:

- وفاداری به یکدیگر
- پذیرش تفاوت ها
- تلاش برای حل مشکلات بین فردی