پرسش های کودکان

m34

زمانی که بچه‌ها از ما پرسش‌های جنسی می‌پرسند، به احتمال زیاد به این معنی است که تا اندازه زیادی در آن مورد اطلاع دارند.

 بنابراین باید حواسمان باشد که جواب اشتباه به آن‌ها ندهیم. نباید هم به آن‌ها دروغ بگوییم.

 هیچ‌وقت فرزندتان را به دلیل کنجکاوی‌اش تحقیر نکنید.